نرم افزارهای مورد نیاز

 

نام نرم افزار

 

نرم افزار Adobe connect addin (برای استفاده از کلاس مجازی در کامپیوتر، حتما باید نصب شود) (کامپیوتر)

دانلود

صفحه کلید فارسی مناسب برای کار با کلاس مجازی (کامپیوتر)

دانلود

 نرم افزار Adobe connect برای اندروید (در صورتی که با استفاده از گوشی یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروید، از کلاس مجازی استفاده می کنید این نرم افزار را نصب کنید) (موبایل)

دانلود

 نرم افزار Adobe connect addin برای IOS (در صورتی که با استفاده از وسایل دارای سیستم عامل IOS از کلاس مجازی استفاده می کنید این نرم افزار را نصب کنید) (موبایل)

دانلود

 َنرم افزار Adobe flash player برای مرورگر Chrome (در صورت استفاده از مرورگر Chrome جهت ورود به کلاس مجازی، این ترم افزار می بایست نصب شود) (کامپیوتر)

دانلود

  َنرم افزار Adobe flash player برای مرورگر FireFox(در صورت استفاده از مرورگر FireFox جهت ورود به کلاس مجازی، این ترم افزار می بایست نصب شود) (کامپیوتر)

 دانلود

  َنرم افزار Adobe flash player برای مرورگر Internet explorer(در صورت استفاده از مرورگر Internet explorer جهت ورود به کلاس مجازی، این ترم افزار می بایست نصب شود)(کامپیوتر)  

دانلود