رشته حقوق خصوصی

کلاس های آنلاین (زنده)
برای ورود به کلاس هر درس، روی نام درس کلیک کنید.
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
شنبه
متون حقوقي به زبان خارجي
یکشنبه
 اصول فقه
دوشنبه
 حقوق مدنی ۲
سه شنبه
 آيين دادرسي مدني
 داوري بين المللي
چهارشنبه
  • جلسه اول کلاس متون حقوقی به زبان خارجی ساعت ۱۶ روز ۳ اسفند ۱۳۹۸  (به مدت ۳ ساعت) و جلسه دوم آن نیز ساعت ۱۶ روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ (به مدت ۳ ساعت) برگزار می شود. بعد از تعطیلات نوروز، بقیه جلسات هر هفته شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می گردد. 

    کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.

  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.

  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و  برای استفاده دانشجویان در سامانه کلاسور به آدرس OE.qom.ac.ir قرار می گیرند.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین، دروسی هستند که محتوای از قبل ضبط شده دارند و لذا، برای آنها کلاس زنده تشکیل نمی شود. دروس آفلاین ارائه شده در این ترم
آیات الاحکام